บทความน่าสนใจ

5 เทคนิค หางาน ก่อนเลือกสมัครงาน

  1. เข้าใจตนเอง ว่าชอบงานด้านใด มีความสามารถเกี่ยวกับงานประเภทไหน สามารถทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง
  2. เขียน เรซูเม่ ให้ตรงประเด็น ชัดเจน ไม่เขียนเรซูเม่ยาวเยียด หาเนื้อหาไม่ได้
  3. มองหา องค์กร หรือ สถานที่สมัครงาน ที่ตนเองสนใจ องค์กรเกี่ยวกับงานที่ตนเองสนใจ หรือสถานประกอบการที่ประกอบธุระกิจที่ตนเองถนัด
  4. เลือกตำแหน่งงาน ให้ตรงกับความสามารถของตนเอง
  5. สถานที่ ที่จะสมัครงาน ต้องเลือกที่ๆสะดวกเดินทางไปทำงาน เพราะเมื่อเริ่มงานใหม่ จะทำให้เราไม่เดินทางไปทำงานสาย หรือลำบากกับการเดินทางมากจนเกินไป