ข่าว:

คำขวัญอำเภอประจักษ์ศิลปาคม: พระนามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ชื่นชมผ้าหมี่สีย้อมคราม เลื่องลือนาม
หลวงปู่ก่ำ ชุ่มฉ่ำห้วยน้ำออกตลอดปี
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

Main Menu

Recent

รับสมัครโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง..ด่วน!

เริ่มโดย Udonthani, 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13:59 น.

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป
Topic keywords [SEO] งานงานก่อสร้างรับสมัครโฟร์แมนสมัครโฟร์แมนโฟร์แมน

Udonthani

รับสมัครโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง..ด่วน!

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการจ้าง
- ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ โครงการอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ อ.เมือง จ.อุดรธานี
- อัตราเงินเดือน: 12,000 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์และระดับความสามารถ)
- ระยะเวลาการจ้าง: เบื้องต้นตามระยะเวลาโครงการ ประมาณ 11 เดือน
(หลังโครงการเสร็จ หากทำงานดีและผู้สมัครมีความประสงค์ โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟสามารถส่งเสริมและบรรจุให้เป็นครูสอนขับรถของโรงเรียนได้)

(2) หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและเคลียร์แบบล่วงหน้าก่อนทำการก่อสร้าง
- ตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน
- ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
- ประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคของงานเป็นระยะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการป้องกันหรือแก้ไขอย่างทันท่วงที

(3) คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ อดทนต่อปัญหาอุปสรรค พร้อมเรียนรู้พร้อมปรับตัวกับสิ่งใหม่
- มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในงานได้ทุกระดับ
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ตกลงจ้าง
- มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน โทร 0817084470